Ngày 02/3/2020 Chi bộ 11 Trường MN-TH Bản Phùng tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kì 2020 - 2023.

Đến dự Đại hội có đòng chí Phùng Vần Quáng - Phó Bí thư Đảng ủy Xã Thanh Bình và đồng chí Phan Thị Thu - Chủ tịch HĐND xã - Ủy viên

Văn nghệ chào mừng
Đ/c Vũ Xuân Hưng lên thông qua chương trình Đại hội

Phiên dự trù Đại hội dự kiến bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 đ/c:

1. Đ/c Nguyễn Như Quỳnh - P.Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ

2. Đ/c Cháng Văn Nghĩa - P.Hiệu trưởng - Phó bí thư

3. Đ/c Hoàng Kim Cương  - Đảng viên

* Thư kí Đại hội: Đ/c La Thị Nhớ

Biểu quyết 100% Đại hội nhất trí.

 

Đ/c Nguyễn Như Quỳnh thông qua báo cáo và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2020-2023

Đồng chí Nguyễn Như Quỳnh Bí thư chi bộ thông qua báo cáo chi bộ thực hiện Nghị quyết nhiệm kí 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhệm kí 2020-2023.

 

Đ/c Cháng Văn Nghĩa thông qua báo cáo kiểm điểm  chi bộ nhiệm kì 2017-2020

 

Đồng chí Phùng Vần Quáng - Phó Bí thư Đản ủy xã Thanh Bình đã ghi nhận những kết quả mag chi bộ đã đạt trong nhiệm nhiệm kì qua. Trong nhiệm kì mới chi bộ sẽ tiếp tục làm tốt công tác phát triển Đảng và phấn đấu thành chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội tiến hành bỏ phỏ phiếu Bầu Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kì 2020-2023.

Đoàn chủ tịch Bầu Ban kiểm phiếu 02 đ/c: Hù Hu Khá Mạ - Tổ trưởng và đ/c Nguyễn Công Đinh - Ủy viên.

 

Ban kiểm phiếu kiểm tra bỏ phiếu
Các đảng viên tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ và Phó bí thư chi bộ.

 

 

 

Nhãn

 

Kết quả kiểm phiếu:07/07 phiếu đạt 100% đ/c Nguyễn Như Quỳnh trúng cử giữ chức danh Bí thư chi bộ

Kết quả kiểm phiếu:07/07 phiếu đạt 100% đ/c Cháng Văn Nghĩa trúng cử giữ chức danh Phó bí thư chi bộ

Bí thư và Phó bí thư lên ra mắt Đại hội

 

 

Thư kí lên thông qua biên bản nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2020-2023