Thực hiện kế hoạch số 41/KH-PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT Thị xã Sa Pa ngày 29 tháng 4 năm 2020 kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 07/5/2020 Trường MN Bản Phùng phối hợp TYT xã tổ chức phun khử khuẩn xung quanh lớp học trước khi đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ chống dịch Covid-19.